maandag 15 augustus 2011

Plaatsing en maat in het kunstwerk

Archimedes
In de Klassieke Oudheid vormde geometrie
de link tussen wetenschap, filosofie en kunst.
Vanaf de oudheid tot de helft van de twintigste eeuw was "maat" het middel om de wetten van het universum te laten doorklinken in het kunstwerk. Plaatsing en samenhang, maat en ritme, daar ging het om. Geometrie was een onderdeel van het kunstwerk. De symmetrie en De gulden snede legden de basis voor het goddelijke en het menselijke in het kunstwerk. Men kende de kracht van de abstractie, van hetgeen niet gezien wordt. Dit gold niet alleen voor de beeldende kunst maar ook voor bijvoorbeeld de muziek en de bouwkunst. Ook in de dichtkunst vormde het metrum de abstracte en universele grondslag voor het gedicht. Omdat dit soms leidde tot een rigide systeem, was het logische gevolg dat deze "regels" over boord gezet werden. Daarmee gooide men, zoals dat gaat, iets te veel weg. Misschien is nu de tijd aangebroken voor een frisse en hernieuwde zoektocht naar het belang van "de plaatsing der dingen".

www.detekenacademie.nl www.ariane-fine-art.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Geef zelf een tip of reageer: